Klub Info

Klub Informationer


MH89 træner i det daglige i Ærø Hallen i Marstal.

Adressen er Halvejen 22, 5960 Marstal.

Tlf: 62 53 18 19


Indmeldelse i MH89 kan ske til vores Kasserer

Mike Leonhart Pedersen Reberbanen 51B, 5960 Marstal på

Tlf: 30 56 87 88 eller mail: mike@mh89.dk


Eller skriftligt til din træner når du møder i Hallen.

Copyright ® 2010 www.MH89.dk